Представители на Фискалния съвет на България участваха в конференция, посветена на преодоляване на последиците от пандемията

На 12.02.2021г. в онлайн формат се проведе шестнадесетата междунарочна научна конференция на младите учени на тема “Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателството COVID-19”. Тя бе организирана от Финансово-счетоводния факултет на УНСС под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров. Съорганизатори бяха Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университетът на Болоня, Университетът на Сплит, Университетът „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Университетът на Риека, Полтавският университет по икономика и търговия, Луцкият национален технически университет, Техническият университет в Лодз и “Медиа Маркс” ООД, София, България.

Събитието беше открито от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Обръщения към участните отправиха доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и член на Фискалния съвет на България, и проф. д-р Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. В конференцията участваха над 100 души от България и чужбина. Събитието се проведе в четири тематични области:

  • Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване;
  • Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол;
  • Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти;
  • Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб.

Представители на Фискалния съвет на България бяха също д-р Дияна Металова и д-р Джеймс Йоловски, съответно в първото и второто направление.

Основен фокус на докладите в тематичните области беше пандемията и последиците от нея във всички сфери на социално-икономическия живот. Участниците представиха своите анализи в доклади, свързани с динамиката на макроикономическите и бюджетните показатели, провежданите фискална и парична политика, устойчивостта на финансовия сектор, предприетите икономически мерки, отчетността в условия на пандемия, както и по други актуални въпроси.