Членове на Фискалния съвет


 •  

  Проф. д-р Борис Грозданов

   

   

  Председател на Фискалния съвет

   

  Проф. д-р Борис Грозданов е завършил Университета по икономика и финанси в Санкт Петербург, специалност „Финанси и кредит“. Той е доктор по икономика и професор по финанси. Специализирал е в Русия, Германия, Англия и Чехия. Научните му интереси са в областта на държавния бюджет, финансите на местните органи на управление и опазването на околната среда. В областта на финансите има над 120 публикации. Бил е преподавател по публични финанси, директор на Научноизследователския институт по финанси към Министерство на финансите, депутат в 41-то Народно събрание, член на Постоянната комисия по финанси и бюджет, председател на Постоянната подкомисия по отчетност в публичния сектор.


 •  

  Доц. д-р Григорий Вазов

   

   

  член на Фискалния съвет

   

  Доц. д-р Григорий Вазов е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – Университет по финанси, бизнес и предприемачество. Доцент Вазов е доктор по икономика. Започва академичната си кариера през 1976 г. като асистент в катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. Ценов“ - Свищов. Два мандата е изпълнявал длъжността декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. В периода 1991-1994 г. е зам.-министьр в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания. Член е на Надзорния съвет на ДЗИ. Главен секретар е на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България. През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на Р България. Научните му интереси са в сферата на макроикономика, публични финанси, корпоративни финанси, теория на управлението, където има над 100 научни труда, в т.ч. самостоятелна монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии, разработки с научно-приложен характер.

 •  

  Дора Андреева

   

   

  член на Фискалния съвет

   

  Дора Андреева е завършила е УНСС-София, специалност „Финанси и кредит“. Има специализации в The University of Tampa САЩ, Унгария, Австрия и България в областта на данъчен мениджмънт и стратегическо планиране, развитие на данъчните системи, оценка на риска, вътрешен одит и др. Била е старши данъчен мениджър в Прайс Уотърхаус и KPMG-България. Бивш заместник -министър на финансите; Началник на данъчната администрация; Ръководила е Комисията по хазарта, както и фонд „13 века България”. Извършва цялостна реформа на данъчното законодателство, както и цялостна организационно-структурна реформа на данъчната администрация, създава Агенция по хазарта, и др. В момента е член на Надзорния Съвет на ПОД „Алианц-България“. От 25.11.2015г е избрана член на Фискалния съвет на България с 6 годишен мандат.


 •  

  Любомир Дацов

   

   

  член на Фискалния съвет

   

  Любомир Дацов е бивш зам.финансов министър, отговарял за бюджета, структурните реформи и координацията на еврофондовете. Бил е член на икономическия и финансов комитет към съвета на финансовите министри в ЕС. Инициатор и координатор на въвеждането на програмното бюджетиране в България. Работил е за Министерство на финансите от 1992- 2009г. От 2009 г. е консултант по макроикономически, финансови и банкови въпроси. Бил е хоноруван асистент по публични финанси към стопанския факултет на СУ“Климент Охридски“. Редовно публикува анализи в различни медии. Завършил е УНСС- София и има редица специализации по макроикономика и бюджетен мениджмънт . Избран е с 6 годишен мандат за член на Фискалния съвет от 25.11. 2015 г.


 •  

  Юнал Тасим

   

   

  член на Фискалния съвет

  Юнал Тасим Тасим е Магистър инженер химик от Висш Химикотехнологичен и металургичен институт гр.София. Завършва е и Стопанска Академия Д.А. Ценов гр. Свищов – магистър по икономика със специалност : „Бизнес планиране“. Бил е стопански ръководител на ОЗ Хан Крум Крумовград и на Юнал ООД. Бил е депутат в 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание в периода от 2001-2013г. Бил е председател на Подкомисията по приватизационен и следприватизационен контрол , заместник председател на Комисията по икономическа политика и заместник председател на Комисията по земеделието и горите. Бил е зам. министър на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Експертен състав