За връзка с Фискален съвет на България или научи повече за алтернативни механизми за подаване на сигнал за корупция

Фискален съвет на България

Обективност, прозрачност и фискална устойчивост

Мисия и цели

Законът за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми ситуира и регламентира дейността на новия независим орган, като определя следните основни цели: независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси и повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии, както и повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната.
Основните принципи за осъществяване на дейността на Фискалния съвет са:

  • независимост и публичност;
  • обективност и прозрачност;
  • равнопоставеност на всички негови членове.

 

Презентация Научи повече

Последни новини