Фискалният съвет проведе среща с представители на Европейската комисия...

На 17.04.2024г. в Народното събрание се проведе работна среща между Фискалния съвет на Република България и представители на Европейската комисия.

От страна на ЕК участие взеха г-жа Бенедета Мартинели и г-н  Иван Лозев, икономически анализатори в DG ECFIN.

Фискалният съвет проведе среща с мисията на МВФ...

На 18.03.2024г. в Народното събрание се проведе работна среща между Фискалния съвет на Република България и мисията на Международния валутен фонд (МВФ).

От страна на МВФ участие взеха г-н Жан Франсоа Дофен, ръководител на мисията, г-н Нгуен, икономист в европейския отдел на МВФ, г-жа Нина Стоянова, съветник на изпълнителния директор на МВФ и г-жа Иглика Стоянова, икономист в софийския офис на МВФ.

От страна на Фискалния съв

Фискалният съвет взе участие в конференция на тема “Въздействието на климатичните промени ...

На 15-ти юни 2023 г. се проведе конференция на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС в гр. Хага, Нидерландия. Участие в нея взе доц. д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник във Фискалния съвет на България. Темата на събитието беше “Въздействието на климатичните промени върху публичните финанси и фискалната политика в национална и в европейска перспектива”.

Фискалният съвет взе участие в 15-тата годишна среща на работната група на ОИСР за НФИ и п...

На 13-ти и 14-ти април 2023 г. в гр. Рейкявик, Исландия се проведе 15-тата годишна среща на работната група към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за независими фискални инстититуции и парламентарни бюджетни власти. Участие в нея взеха Любомир Дацов - член на Фискалния съвет, и доц. д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник в Съвета. Представители на България за първи п

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 16-ти ноември 2022г. се проведе онлайн среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взе д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник във Фискалния съвет на България.

Основният фокус на дискусията по време на срещата беше обсъждането на новата рамка за фискално управление в ЕС и предстоящите промени. Участниците споделиха своите мнения относно