Фискалният съвет взе участие в конференция на тема “Въздействието на климатичните промени ...

На 15-ти юни 2023 г. се проведе конференция на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС в гр. Хага, Нидерландия. Участие в нея взе доц. д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник във Фискалния съвет на България. Темата на събитието беше “Въздействието на климатичните промени върху публичните финанси и фискалната политика в национална и в европейска перспектива”.

Фискалният съвет взе участие в 15-тата годишна среща на работната група на ОИСР за НФИ и п...

На 13-ти и 14-ти април 2023 г. в гр. Рейкявик, Исландия се проведе 15-тата годишна среща на работната група към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за независими фискални инстититуции и парламентарни бюджетни власти. Участие в нея взеха Любомир Дацов - член на Фискалния съвет, и доц. д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник в Съвета. Представители на България за първи п

Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 16-ти ноември 2022г. се проведе онлайн среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взе д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник във Фискалния съвет на България.

Основният фокус на дискусията по време на срещата беше обсъждането на новата рамка за фискално управление в ЕС и предстоящите промени. Участниците споделиха своите мнения относно

Фискалният съвет взе участие в срещи на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 20-ти и 21-ви септември 2022г. в гр. Брюксел се проведоха срещи на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС, организирани от ГД ЕКФИН и Центъра за проучване на европейските политики, гр. Брюксел. Участие в тях взе Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

На първата среща беше представен Преглед на икономическото управление в ЕС и бяха дискутирани очакванията за рефор

Фискалният съвет проведе работна среща с представители на ОИСР...

На 13.09.2022г. в Министерство на финансите сe проведе работна среща на Фискалния съвет с представители на ОИСР.

От страна на ФС на срещата присъстваха Любомир Дацов и Юнал Тасим, членове на Фискалния съвет.

Сред разискваните теми бяха макроикономическото развитие в средносрочен план, отражението на инфлацията върху българската икономика