Мрежата на независимите фискални институции в ЕС публикува втория Европейски фискален мониторинг

Мрежата на независимите фискални институции в ЕС представи на интернет страницата си нова редовна публикация за състоянието на бюджетните въпроси в държавите-членки на ЕС: http://www.euifis.eu/eng/fiscal/174/european-fiscal-monitor

Европейският фискален мониторинг се публикува два пъти годишно и включва участия на отделни международни финансови институции (или фискални съвети) относно основните събития и предизвикателства в икономиките, публичните финанси и фискалните рамки на държавите-членки на ЕС. Целта на публикацията е да предостави информация и да бъде платформа за ключовите послания на всяка независима фискална институция към международната аудитория, заинтересована от националните бюджетни въпроси. Във втория брой на мониторинга участват двадесет и три институции. Всеки отделен запис в Европейския фискален мониторинг е единствено отговорност на съответната национална независима фискална институция.

Във втория брой на мониторинга участват двадесет и три институции. Всеки отделен запис в Европейския фискален мониторинг е единствено отговорност на съответната национална независима фискална институция.