Стартира съвместен проект с Ирландския фискален съвет за повишаване капацитета на Фискалния съвет на България в гр. Дъблин, 05.07.2016г.

С финансиране от Европейската Комисия стартира съвместен проект с Ирландския фискален съвет за повишаване капацитета на Фискалния съвет на България. На 05.07.2016г. в гр. Дъблин беше проведена среща между представители на Ирландския фискален съвет и Фискалния съвет на България. На мероприятието присъстваха Председателя проф. д-р Борс Грозданов и членовете г-жа Дора Андреева и г-н Любомир Дацов. От страна на Ирландския фискален съвет присъстваха г-н Майкъл Тути – член на Съвета и г-н Томас Конфри – началник на Секретариата.