На 29.10.2019 г. в Австрийската национална банка във Виена се проведе международна работна среща на тема „Фискални мултипликатори и трансферни плащания", организирана от Фискалния съвет на Австрия. 

Представител от Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски - главен експертен сътрудник.

Първият панел беше посветен на фискалните мултипликатори в Австрия, като след трите основни презентации се проведе широка дискусия. 

Във втория панел представители на Австрийския фискален съвет и на Фискалния съвет на Словакия изнесоха презентации за разработените от тях иконометрични модели, които използват в своята дейност.