Фискалният съвет взе участие в среща с представители Европейската комисия

Фискалният съвет на България взе участие в среща на 03 октомври 2016 г. с представители на Европейската комисия във връзка с провеждането на специфичния мониторинг за България в рамките на Процедурата по макроикономически дисбаланси и обсъждането на есенната макроикономическа прогноза на Комисията.

По време на работната среща беше обсъдена организацията на Фискалния съвет и спазването на фискалната рамка, както и изпълнението на Държавния бюджет за 2016 г. и макроикономическите перспективи пред страната в периода 2017 – 2019г.

Посещението при Фискалния съвет беше едно от първите в програмата на мисията на Европейската комисия, последвано от такива в Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор.