Фискалният съвет взе участие в семинар по покана на Европейската сметна палата

Председателят Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в семинар на 08.02.2017г. в Люксембург по покана на Европейската сметна палата. На събитието се обсъждаха теми, свързани с фискалната и икономическа координация на европейско ниво. На срещата присъстваха и представители на фискалните съвети на Гърция, Испания, Португалия и Финландия, както и представител на новосъздадения Европейски фискален борд.

От името на Фискалния съвет на България, Любомир Дацов изнесе презентация, с която информира представителите на Европейската сметна палата и другите участници в семинара за:

  • състава, мандата и функциите на Фискалния съвет;

  • предварителните резултати от приключването на държавния бюджет за 2016г

  • някои проблеми и прогнози за развитието на макроикономическите показатели