Фискалният съвет участва в Шестата годишна среща на независимите фискални институции

Председателят на Фискалния съвет Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в годишна среща на фискалните съвети на страните от Европейския съюз на 02.02.2017г. в Брюксел.

На събитието бяха изнесени доклади от следните представители на Комисията по икономика и финанси – заместници (КИФ - З) , Генерална дирекция по икономическите и финансови въпроси към ЕК (ГД ИФВ), Мрежата на европейските независими фискални институции (МЕНФИ) и Европейският фискален борд (ЕФБ)

  • Маркета Хенриксон – Председател на КИФ - З;

  • Стефан Чобану – Ръководител на отдел „Фискално управление“ към ГД ИФВ;

  • Хосе Луис Ескрива – Председател на МЕНФИ;

  • Нийлс Тайгийсен – Председател на ЕФБ ;

  • Антон Мангов – Анализатор към отдел „Фискална политика и наблюдение“ към ГД ИФВ;

  • Кийран МакМороу – Икономически анализатор към отдел „Фискално управление“ ГД ИФВ;

  • Михал Хорват – Университет на Йорк, съветник към МЕНФИ.

Презентациите, изнесени на срещата засягаха въпроси, свързани с новосъздадения Европейски фискален борд и взаимоотношенията му с независимите фискални институции и резултатите от проведеното второ изследване на Независимите фискални институции. Бяха представени и практики за изчисление на макроикономически показатели, засягащи Пакта за стабилност и растеж.