Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 11.03.2021г. в онлайн формат се проведе Четиринадесетата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Събитието се откри от Лучио Пенч, директор „Макроикономически политики“ в ГД „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия.

В първата сесия Нийлс Тигесен, председател на Европейския фискален борд, представи нагласите за ревизия на Пакта за стабилност и растеж. Те са насочени към въвеждане на едно правило – по отношение на ръста на разходите, и индивидуално изискване за ниво на дълг за всяка държава.

В следващите сесии презентации изнесоха икономисти от ГД „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК.

Кристиана Манеску представи резултатите от обновената база данни за фискално управление, включително дейностите на независимите фискални институции. Филип Мол разгледа връзката между присъствието на фискалните съвети в медиите и стремежа на правителствата към спазване на фискалните правила. В четвъртата сесия икономисти от ГД „Икономически и финансови въпроси“ на EK представиха прогреса по отношение на Плановете за възстановяване и устойчивост на държавите в ЕС. На следващ етап независимите фискални институции ще бъдат ангажирани с мониторинг на тяхното изпълнение.