Представяне на „Икономически преглед на България“, изготвен от ОИСР

Представители на Фискалния съвет присъстваха на пресконференция за оповестяване на доклада „Икономически преглед на България“, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), проведена на 29.01.2021г. Институцията беше представена от Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България, д-р Дияна Металова и д-р Джеймс Йоловски, главни експертни сътрудници.

В събитието взеха участие министър-председателят на България г-н Бойко Борисов, генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия, заместник-министърът на финансите Маринела Петрова и директорът на секция „Проучвания  на страните“ в отдел "Икономика" на ОИСР Алваро Перейра. Фискалният съвет беше и една от институциите, с които ОИСР проведе срещи в процеса на изготвяне на доклада.

В презентацията беше представен забележителният напредък на България по отношение на ключовия макроикономически показател БВП на глава от населението. Беше констатиран и изключителният икономически растеж, който държавата поддържаше преди настъпването на пандемията, както и благоприятните тенденции на пазара на труда. Също така беше направен изводът, че фискалната политика поддържа публичните финанси изключително устойчиви, но не допринася съществено за редуциране на социалното неравенство, като коефициентът на Джини показва високи стойности.

В доклада са включени и някои предизвикателства, пред които България е изправена. Сред тях се открояват ниските резултати в сферата на образованието, измерени чрез изследването PISA. Като проблем се подчертава високият дял на обществени поръчки с директно възлагане и общественото възприятие по отношение на борбата с корупцията.

Относително високите нива на икономически растеж не са допринесли съществено за ограничаване на бедността.

Тясното сътрудничеството между българското правителството и ОИСР за преодоляването на тези проблеми ще продължи и през следващите години.