Мрежата на европейските независими фискални институции публикува първия Европейски фискален мониторинг

Мрежата на европейските независими фискални институции  публикува на интернет страницата си нова редовна публикация за състоянието на бюджетните въпроси в държавите-членки на ЕС: http://www.euifis.eu/eng/fiscal/174/european-fiscal-monitor

  Европейският фискален мониторинг ще се публикува два пъти годишно и ще включва участия на отделни международни финансови институции (или фискални съвети) относно основните събития и предизвикателства в икономиките, публичните финанси и фискалните рамки на държавите-членки на ЕС. Целта на публикацията е да предостави информация и да бъде платформа за ключовите послания на всяка независима фискална институция на международна аудитория, заинтересована от националните бюджетни въпроси. 

  В първия брой на мониторинга участват петнадесет  институции. Всеки отделен запис в Европейския фискален мониторинг е единствено отговорност на съответната национална независима фискална институция. В предстоящите издания на мониторинга се планира броят на участващите независими фискални институции да се увеличи.