Фискалният съвет участва в Седмата годишна среща на независимите фискални институции

Председателят на Фискалния съвет Борис Грозданов  и Любомир Дацов – член на Фискалния съвет на България участваха в годишна среща на фискалните съвети на страните от Европейския съюз на 27.06.2017г. в Брюксел.

След откриването на събитието първи изнесе презентация г-н Даворин Крацун, който като председател на новосъздадения Фискален съвет на Словения, представи институцията, която ръководи. 

На срещата се обсъдиха още теми, свързани с доклад на Комисията относно транспонирането на Фискалния пакт. Изнесена бе и презентация от председателя на Европейския фискален борд – Нийлс Тайгесен във връзка с насоки от ЕФБ за фискалната позиция, подходяща за евро зоната. 

Дискутираха се още въпроси и се обмениха мнения, засягащи работата и организацията на независимите фискални институции.