Между 4-ти и 7-ми февруари 2020г. в гр. Любляна (Словения) се проведе семинар на тема „Финансиране на разходите за реформи на пенсионните системи“. Събитието бе организирано от Центъра по високи постижения в областта на финансите. В обучението взеха участие 33-ма представители от 11 държави. От страна на Фискалния съвет участник бе д-р Дияна Металова, гл. експертен сътрудник към ФС, която представи пенсионно-осигурителния модел на България.

Предмет на дискусиите бяха възможните подходи за подобряване на планирането и финансирането на разходите за пенсии на фона на основното предизвикателство – застаряването на населението в Европа.

Реформите на пенсионните системи са тясно свързани с поддържането на устойчиви публични финанси, което аргументира актуалността и полезността на проведения форум.