На 29-ми януари 2020 г. в гр. Брюксел се проведе 12-та среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България бе Любомир Дацов, член на ФС.

На срещата беше представен Вторият годишен доклад на Европейския фискален борд, презентации относно прогнозирането на макроикономическите сценарии, разисквани бяха актуални въпроси на зеленото бюджетиране.

Особено внимание в дискусиите зае темата за макроикономическите дисбаланси. Представители на Европейската сметна палата изнесоха специален доклад за националните бюджетни рамки.