На 18.03.2024г. в Народното събрание се проведе работна среща между Фискалния съвет на Република България и мисията на Международния валутен фонд (МВФ).

От страна на МВФ участие взеха г-н Жан Франсоа Дофен, ръководител на мисията, г-н Нгуен, икономист в европейския отдел на МВФ, г-жа Нина Стоянова, съветник на изпълнителния директор на МВФ и г-жа Иглика Стоянова, икономист в софийския офис на МВФ.

От страна на Фискалния съвет, участие в срещата взеха председателят на Фискалния съвет проф. д-р Борис Грозданов, г-н Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и г-н Атанас Атанасов, главен експертен сътрудник във Фискалния съвет.

На срещата бяха обсъдени основните политики и изпълнението на бюджет 2024, средносрочните бюджетни прогнози, фискалните политики, фискалната позиция и макроикономическите перспективи.