Фискалният съвет на България проведе работна среща с представители на МВФ на 11 февруари 2020 г. Събитието се проведе в контекста на редовната консултативна мисия на МВФ в България, която бе водена от г-н Джейу Лий. 

По време на срещата бяха обсъдени резултатите от изпълнението на Бюджет 2019, управлението на публичните капиталови разходи, очакванията и рисковете пред Бюджет 2020, както и изпълнението на дейността на Фискалния съвет. 

В края на срещата гостите изразиха благодарност за получените изчерпателни отговори от страна на членовете на Фискалния съвет.