Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 30-ти септември 2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

По време на работната среща бяха обсъдени няколко водещи въпроса. Независимите фискални институции ще продължат успешното партньорство с Центъра за изследване на европейските политики в Брюксел. Беше обсъден и въпросът за участие на институциите в конференцията на Европейския фискален борд. Участниците разгледаха предложение за доклад относно фискалното управление в ЕС, като обсъдиха и деактивирането на клаузата за дерогация на фискалните правила. Срещата завърши с представяне на добри практики от фискалните съвети на Чехия и Италия.