Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 22-ри и 23-ти септември 2021г. в онлайн формат се провете 15-тата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

През първия ден основният акцент в срещата беше анализът на устойчивостта на публичния дълг. В дискусиите взеха участие представители на Европейската комисия, Ирландския фискален съвет, Международния валутен фонд и Независимата институция за фискална отговорност на Испания. Панелът започна с кратко представяне на ефекта от пандемията върху нивата на дълга в страните членки. В резултат на предприетите антикризисни мерки при тях се наблюдава всеобщо нарастване. Средното ниво на дълга в ЕС е близо 100% от БВП. Дискусиите продължиха с обсъждане на ефектите и методологическите особености при отчитането на средствата, усвоявани по инструмента за възстановяване Next Generation EU. Панелът приключи с представяне на различни подходи за оценка на устойчивостта на дълга.

Вторият ден от срещата протече с четири основни презентации. Първата от тях изнесе Нийл Тигесен, председател на Европейския фискален борд. Темата й беше свързана с оценка на фискалните позиции в еврозоната за 2022 г. Панелът продължи с презентация на Жил Мур от Генерална дирекция ЕКФИН за основните заключения, отразени в Пролетния пакет на европейския семестър. Диана Раду от същата дирекция представи фискалните рискове, свързани с климатичните промени и природните бедствия в ЕС. Срещата приключи с презентация на Кристиана Манеску относно управлението на публичните инвестиции в ЕС.