Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 16-ти ноември 2022г. се проведе онлайн среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взе д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник във Фискалния съвет на България.

Основният фокус на дискусията по време на срещата беше обсъждането на новата рамка за фискално управление в ЕС и предстоящите промени. Участниците споделиха своите мнения относно предложенията на Европейската комисия с акцент върху ролята на независимите фискални институции в ревизираната процедура. В резултат на проведената среща беше взето решение за съставяне на обща позиция на Мрежата, която да отразява преобладаващите виждания на членовете в нея.