Фискалният съвет взе участие в срещи на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 27-ми и 28-ми януари 2022г. в онлайн формат се проведоха работни срещи на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представители от страна на Фискалния съвет бяха Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, Атанас Атанасов и Джеймс Йоловски, главни експертни сътрудници към Фискалния съвет.

В първия ден беше обсъдена бъдещата роля на независимите фискални институции в контекста на Прегледа на икономическото управление на ЕС. Работна група от Мрежата представи различни модели за тестване на разриви в БВП.

На срещата през следващия ден бе изнесена презентация, свързана с оценяването на фискалните ефекти от климатичния преход. В заключение бе представен и Новият инструмент за техническа подкрепа на ГД „Подкрепа на структурните реформи“, ЕК.