На 12-13.06.2024г. в гр. Берлин (Германия) се проведе среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС.

Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС и Атанас Атанасов, главен експертен сътрудник към ФС.

Домакин на срещата беше Министерство на финансите на Германия от името на Консултативния борд на Съвета по стабилност.

В първия ден програмата беше организирана в два основни панела: Фискална политика и финансова стабилност; Фискална политика по време на криза.

Във втория ден беше проведена дискусия на тема Преглед на икономическото управление на ЕС. Програмата завърши с изнасянето на две презентации: „Фискални рискове“ от страна на Съвета по публични финанси на Португалия и „Фискални рискове“ от страна на Фискалния съвет на Естония.