На 24-ти януари 2019 г. в Брюксел, Белгия се проведе семинар на тема „Устойчивост на публичния дълг“. Представител на Фискалния съвет на България беше д-р Десислава Калчева, главен експертен сътрудник към Фискалния съвет.

На срещата се представиха доклади относно оценката на устойчивостта на дълга в държавите от Европейския съюз, натрупания опит и бъдещите предизвикателства. Лектори на семинара бяха представители на Европейската комисия, Международния валутен фонд, Европейската централна банка, на министерство на финансите на Германия, Франция и Италия и др.