На 28-ми февруари 2019 г. в гр. Брюксел представител на Фискалния съвет на България взе участие в първия семинар на Европейския фискален борд под надслов „Независимите фискални институции във фискалната рамка на ЕС“. Целта на семинара беше да се обменят добри практики между независимите фискални институции в ЕС в посока засилване на тяхната ефективност в дългосрочен план.

В първия панел бяха изнесени презентации относно фискалната дисциплина, разглеждана от теоретична и практична перспектива, необходимостта от координация и преодоляване на процикличността. За целта беше подробно разисквано взаимодействието между независимите фискални институции и фискалната рамка на Европейския съюз.

Във втория панел беше представена дейността на Шведския фискален съвет, считан за един от най- успешните в Европейския съюз, както и аспекти от реформираната фискална рамка на Испания.

Семинарът даде възможност за особено динамичен обмен на възгледи и идеи между висши чиновници от Европейската комисия, представители на фискалните съвети в ЕС и гости от академичната и научна общност в Европа.