На 26-ти февруари 2019 г.  Фискалният съвет  взе участие в кръгла маса на тема „Нова икономическа криза в България – кога и защо?”, организирана от ВУЗФ.

В дискусията взеха участие водещи икономисти, финансови експерти и анализатори в България, представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди.

Форумът беше открит от Марияна Николова, вицепремиер по икономическата и демографската политика и Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката.

Основният доклад на кръглата маса изнесе доц. д-р Даниела Бобева от ВУЗФ. Панелисти в дискусията бяха Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България, проф. д-р Григор Димитров от ВУЗФ и Владимир Каролев. 

Главен акцент в дискусията беше опитът да се прогнозира кога ще дойде кризата в България, кои са нейните симптоми, какви са рисковете пред българската икономика, както и начините за предотвратяване и смекчаване ефектите от новата криза.