Фискалният съвет взе участие в конференция на тема “Въздействието на климатичните промени върху публичните финанси и фискалната политика в национална и в европейска перспектива”

На 15-ти юни 2023 г. се проведе конференция на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС в гр. Хага, Нидерландия. Участие в нея взе доц. д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник във Фискалния съвет на България. Темата на събитието беше “Въздействието на климатичните промени върху публичните финанси и фискалната политика в национална и в европейска перспектива”.

Конференцията беше организирана в няколко панела. Първият от тях беше посветен на измерването на ефекта от климатичните промени върху държавните бюджети. Фокусът на втория беше интегрирането на климатичните политики като част от съображенията при провеждането на фискалната политика. В последната част Бюрото за бюджетна отговорност на Обединеното кралство представи добри практики по отношение на климатичните политики и фискалното прогнозиране.