На 17-18.06.2024г. в гр. Атина (Гърция) се проведе годишна среща на ОИСР на парламентарните бюджетни служители и представителите на независимите фискални институции.

Участие в нея взе Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България.

Домакин на срещата беше Парламентарният бюджетен офис на Гърция.

В първия ден работната програма беше организирана в три сесии: независимите фискални институции като гарант за фискална стабилност; добри практики за бюджетиране; интегриране на климатичните фактори в дългосрочната фискална устойчивост.

Вторият ден от срещата също предложи три сесии: подобряване на ключовите проекции и засилване на фискалния анализ; публични комуникации; доклад от секретариата на ОИСР и бъдещи посоки за работа.