На 25-ти септември в Брюксел се проведе деветата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България беше г-н Любомир Дацов – член на Фискалния съвет.

На срещата беше представено проучване на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ относно фискалните рамки в ЕС и анализ на инструментите, които отделните страни използват. Изтъкната бе необходимостта от изграждане на механизми за дългосрочна визия, на базата на които  да се осъществява бюджетната политика.

Изследване на Европейската комисия представи и добрите практики на фискалните съвети в ЕС по отношение оценката на разходните политики и възможностите на независимите фискални институции да прилагат изградени модели в тази посока, съобразно нивото на тяхното развитие и капацитет.

На срещата бяха обсъдени и различни инициативи на ЕК във връзка с изграждането на по-стабилна и безопасна икономическа среда, както и добри практики при управлението на публичните активи в ЕС.