Фискалният съвет взе участие в 15-тата годишна среща на работната група на ОИСР за НФИ и парламентарни бюджетни власти

На 13-ти и 14-ти април 2023 г. в гр. Рейкявик, Исландия се проведе 15-тата годишна среща на работната група към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за независими фискални инстититуции и парламентарни бюджетни власти. Участие в нея взеха Любомир Дацов - член на Фискалния съвет, и доц. д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник в Съвета. Представители на България за първи път участват в събитието, след като държавата получи това право заедно със статута си на държава в процес на присъединяване.

Основният акцент в първата сесия беше инфлацията и предизвикателствата, които тя обуславя пред фискалното наблюдение. Втората беше посветена на възстановяването на фискалната устойчивост след шокове от началото на десетилетието. В третата част участниците дискутираха разходите за здравеопазване в дългосрочен план, а в четвъртата - въздействието на климатичните промени върху публичните финанси.

Вторият ден от събитието продължи с представяне на добри практики в парламента по отношение на изпълнението на бюджета. Шестата сесия беше посветена на подсилване на оперативната дейност за подпомагане постигането на въздействие. Събитието приключи с отчет на Секретариата на ОИСР и планове за бъдеща работа.