На 11-ти октомври 2018 г. председателят на Фискалния съвет проф. д-р Борис Грозданов и членовете на съвета се срещнаха с екип на Европейската комисия.

Срещата беше в рамките на Европейския семестър, в който екипът на Европейската комисия провежда техническа мисия в страната. Целта на мисията беше посещение на редица държавни институции с цел запознаване с основните финансови и икономически параметри на състоянието на страната и прогнозите за нейното развитие.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с оценката на макроикономическата перспектива на България, фискалното развитие и трудовия пазар.

Председателят на Фискалния съвет професор д-р Борис Грозданов и членовете на съвета отговориха изчерпателно на поставените въпроси и изтъкнаха, че от създаването си като независим орган Фискалният съвет се стреми все по-успешно да развива потенциала си в съответствие с регламентираните му от Закона за фискалния съвет и автоматичните корективни механизми функции.

Представителите на екипа на Европейската комисия – г-жа Мона Пападаку, икономически анализатор за България и Румъния и г-н Франсиско Барос Кастро, координатор на екипа благодариха за получената информация и изразиха своята увереност, че Фискалният съвет на България ще продължи да усъвършенства дейността си с оглед поддържане устойчивостта на публичните финанси.

Представителите на Европейската комисия насърчиха възходящото развитие на Фискалния съвет и определиха настоящата среща като най-полезната и конструктивна среща от всички проведени досега с Фискалния съвет.