На 18.06.2019 г. Фискалният съвет на България проведе работна среща с представители на Международната рейтингова агенция „Мудис“. На срещата присъстваха г-н Оливър Шамла – вицепрезидент и старши анализатор  и г-н Стефан Дюк – вицепрезидент и старши служител по кредитните оценки.
По време на срещата бяха дискутирани основните фактори и критерии за оценка, беше направена оценка за състоянието на публичните финанси на страната  и бъдещите очаквания за развитието им.
Също така подробно бяха представени потенциалните рискове за икономическия растеж, както във вътрешен, така и в международен аспект.