На 26-ти февруари 2019 г. Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов и Президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции.

ВУЗФ е вторият университет след УНСС, с който Фискалният съвет подписва меморандум за сътрудничество.
Съгласно меморандума двете страни ще си сътрудничат в няколко приоритетни области:
1. Повишаване на качеството на фискалните анализи чрез насърчаване на сътрудничество между научната общност и експертния екип на Фискалния съвет;

2. Повишаване на информираността относно дейността на Фискалния съвет, в т.ч. анализи, резултати, проекти и др. сред студентите във ВУЗФ;

3. Стимулиране на образованието и обучението в сферата на публичните финанси, съобразено с потребностите на практиката и утвърдените наднационални фискални правила.

На подписването присъстваха всички членове на Фискалния съвет.