Със стартирането на новия политически цикъл в ЕС Европейската комисия провежда преглед и оценка на ефективността на действащата рамка за икономически и фискален надзор в ЕС. Усилията на Европейската комисия са насочени към провеждането на публичен дебат за осигуряване на устойчиви държавни финанси, икономически растеж, избягване на макроикономическите баланси, насърчаване на тясно сътрудничество между различните икономически политики и конвергенция на икономическото развитие между държавите-членки.

Повече информация може да откриете ТУК