Представители на Фискалния съвет на България участваха в международната конференция REDETE 2021

На 3-ти и 4-ти септември 2021г. се състоя международната конференция REDETE 2021. Тя се провежда от едноименната професионална мрежа с представители на академичните среди и бизнеса,  ангажирана с изследвания в областта на икономическото развитие и предприемачеството в развиващите се икономики. Осмото ѝ издание се организира от Университета на Баня Лука и Университета на Ниш в партньорство с Научно-технологичния парк на Ниш, Политехническия университет Марке и Университета на Тесалия. Един от основните акценти беше кръглата маса на тема „Въздействие на COVID-19 върху фискалните политики“. В конференцията бяха разгледани и редица други въпроси по актуални теми за региона.

Фискалният съвет на България получи покана за участие в събитията. В конференцията се включиха д-р Дияна Металова и д-р Джеймс Йоловски, главни експертни сътрудници, с доклад на английски език на тема Въздействие на пандемията от COVID-19 върху икономиката и фискалната политика на България. В него обобщено бе представен ефектът от кризата върху икономическия растеж и безработицата, предприетите фискални мерки и тяхното влияние върху бюджетните параметри.