Фискалният съвет взе участие в дискусионен форум по общинските бюджети

На 12-ти и 13-ти декември 2019 г. в гр. Правец се проведе първото от поредица обучения за експертите по финанси от общините на тема „Подготовка на общинските бюджети 2020”, организирани от НСОРБ и „НСОРБ-Актив“.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, взе участие като лектор в дискусионен форум, посветен на общинските бюджети и приносa им за постигане на националните приоритети, заложени в Бюджет`2020 и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. 

Презентацията на г-н Дацов бе на тема „Оценка на фискалната политика в АСБП за 2020-2022 г. и есенната макроикономическа прогноза за 2020-2022 г.“

Участниците във форума бяха над сто седемдесет и пет души, като включваха общински експерти, счетоводители, директори на дирекции, началници на отдели и зам. кметове.