Фискалният съвет все участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 27-ми юни 2019 г. в Мадрид, Испания, се проведе среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представители от страна на Фискалния съвет на България бяха проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет на България и Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България.

На срещата бяха приети важни решения относно задълбочаване сътрудничеството в Мрежата посредством инициативата за сключването на многостранен договор с Центъра за проучване на европейските политики в Брюксел.

Бъдещите действия на Мрежата включват планове за сътрудничество с Европейския фискален борд,  провеждане на медийни събития в Брюксел и популяризиране публикациите на Европейския фискален мониторинг.