Фискалният съвет взе участие във виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 6-ти октомври 2020 г. се проведе виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС.

На срещата участваха представители на Фискалния съвет на България – Любомир Дацов, член на ФС и Джеймс Йоловски, гл. експертен сътрудник към ФС.

Основна тема на дискусията бе въздействието на пандемията на COVID-19 върху икономиката на ЕС и мерките, насочени за преодоляването й.

В срещата беше разгледано и отражението на кризата върху дейността на Фискалните съвети в ЕС, както и ролята им във връзка с възстановителните програми за преодоляването на последиците от COVID-19.