Фискалният съвет взе участие в онлайн конференция „Pan-European Personal Pension Product (PEPP) – регламент и технически стандарти за пазарна реализация

На 29-ти и 30-ти октомври 2020г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) проведе международна конференция „Pan-European Personal Pension Product (PEPP) – регламент и технически стандарти за пазарна реализация“ в онлайн формат. 

В конференцията, която бе под патронажа на председателя на Комисията за финансов надзор г-н Бойко Атанасов, взеха участие всички членове на Фискалния съвет.

Инициативата на ЕК за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване е в контекста на създаването на Съюзa на капиталовите пазари, като основната цел е да се предоставят по-добри възможности за спестяване. С прилагането на PEPP са свързани вижданията на ЕК за допълнително натрупване на дълготрайни активи за инвестиции в икономиките на държавите членки на ЕС. Това би дало възможност за създаване на работни места и нарастване на доходите на населението на Общността. Според Европейската комисия, PEPP има потенциал да натрупа допълнително спестявания за 700 милиарда евро до 2030 г.

Въвеждането на този единен режим в ЕС повдига множество въпроси за разрешаване както на общоевропейско ниво, така и от страна на всяка държава-членка на ЕС. 

Събитието бе организирано в четири панела.

Първият панел  бе посветен на ролята на техническите стандарти и  законодателството на Ниво 2 за пазарната реализация на PEPP. Във фокуса на втория панел бяха характеристиките на PEPP в контекста на постигане на целите на продукта за лично пенсионно спестяване. Третият панел постави клиента в центъра на дискусиите. Четвъртият панел се ангажира с оценката на резултатите и управлението на рисковете при дългосрочните спестовни и инвестиционни продукти.

Основни доклади по време на форума  изнесоха Сандра Хак, главен експерт, отдел „Финансова стабилност“, EIOPA, проф. Клаудио Тебалди, Университет в Бокони, Милано, проф. Пиерпаоло Марано, Католически университет на Светото сърце, Милано, проф. Андреа Минто, Университет на Венеция „Foscari“, проф. Микеле Сири, Университет в Генуа, проф. Ханс ван Миртен, Университет в Утрехт, Ралф Ричардс, M&R Partners GmbH, Швейцария, проф. Никола Рашауер, Университет в Лихтенщайн, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ и др.