Фискалният съвет взе участие в международен семинар на тема „Оценка на публичните разходи

На 27.11.2020 г. онлайн се проведе международен семинар, организиран от Мрежата на независимите фискални институции на тема „Оценка на публичните разходи“. Представител от Фискалния съвет беше д-р Джеймс Йоловски - главен експертен сътрудник. Водещи панелисти бяха Хосе Мария Касадо от Независимия орган за фискална отговорност на Испания, Клаудия Дейл от Бюрото за анализ на икономически политики на Нидерландия и Флор де Йагер от Министерство на финансите на Нидерландия. Като ключова методика за оценка на държавните разходи бяха представени разработки, известни като „преглед на разходите“ (Spending Review).

Лекторите споделиха своя опит в изготвянето на подобни доклади, чрез които се оценява ефикасността и ефективността на публични политики. Към настоящия момент в Испания прегледите на разходите са насочени главно към проблеми, свързани с пенсионните системи, пазара на труда и политиките по доходите. В Нидерландия този подход намира широко приложение, като в последните години се е утвърдил и по отношение на оценката на  предизборните програми на партиите.

Прегледът на разходите беше представен като възможно трето направление в работата на независимите фискални институции, допълващо предварителните и последващите оценки, които те изготвят. Такъв анализ може да се осъществи и от междуведомствени работни групи, които са ангажирани с изготвянето на изцяло експертно становище.