Фискалният съвет взе участие в третата годишна конференция на Европейския фискален борд (ЕФБ)

На 26.02.2021г. в онлайн формат се проведе третата годишна конференция на Европейския фискален борд (ЕФБ). Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Темата на събитието беше “Висок дълг, ниски лихви и рискови събития: базирани на правила фискални рамки, които са подложени на натиск”. Конференцията беше открита от Нилс Тигесен - председател на ЕФБ, а официално обръщение отправи Валдис Домбровскис - изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия.

Събитието беше насочено към фискалния отговор на пандемията - дерогация на правилата и мощни бюджетни стимули на национално и европейско ниво. Такива явления имат дългосрочен ефект и поставят въпроса какво ще последва при завръщането към “нормалното”. Водеща презентация изнесе Изабел Шнадел - член на Управителния съвет на Европейската централна банка. Презентацията бе насочена към неконвенционалната парична и фискална политика. Конференцията продължи с разглеждането на проблемите в два основни панела.

Първият панел включваше три основни доклада, подготвени от участници от Мрежата на независимите фискални институции на Европейския съюз. Панелът започна с презентация за основното предизвикателство пред фискалните рамки в ерата след COVID-19 - високите дългови равнища. Вторият доклад беше насочен към засилването на бюджетното наблюдение в средносрочен хоризонт. Третата презентация беше на тема „Ролята на независимите фискални институции за оценка устойчивостта на високия публичен дълг след Ковид ерата“. При разработването на последния доклад участие взе и д-р Джеймс Йоловски от Фискалния съвет на България. Докладът се фокусира върху ролята на независимите фискални институции при моделирането и оценката на публичния дълг. За целта в него са разгледани актуалните практики при анализа на устойчивостта в условията на пандемия. Във втората си част докладът изследва предизвикателствата относно моделирането на дълга в условията на високите му нива, съчетани с ниски лихви и несигурност. В тази част е и приносът на д-р Йоловски към водещия автор - Еди Кейси – главен икономист и началник на Секретариата на Ирландския фискален консултативен съвет. Докладът завършва с предварителна оценка как да бъдат преодолени разгледаните проблеми.

Вторият панел продължи с представители на академичните среди - професори от Харвард, Кеймбридж и Лондонското училище по икономика. Участници от МВФ, „Файненшъл таймс“ и „Сосиете Женерал“ също се включиха в дискусиите. Събитието завърши с презентация на европейския комисар по икономика Паоло Джентилони. В нея той представи визията си относно ролята на фискалната политика след края на пандемията.

ПРЕДСТАВЕНИ ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ЕФБ:

Network of EU IFIs - How to strengthen fiscal surveillance towards a medium-term focus.pdf

Network of EU IFIs - The public debt outlook post Covid - A key challenge for the EUFF.pdf

Network of EU IFIs - The Role of IFIs in assessing sustainability of high public debt post-Covid.pdf