Фискалният съвет стана член на Европейската мрежа на независимите финансови институции (EUNIFI)

Фискалният съвет стана член на Европейската мрежа на независимите финансови институции (EUNIFI) на 23.06.2016г. в Брюксел. На среащата присъстваха Председателя проф. д-р Борис Грозданов и члена на Фискалния съвет г-н Любомир Дацов, които презентираха структурата и дейността на Съвета.