На 25-ти януари 2019г. в Брюксел, Белгия, се проведе десетата среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представител от страна на Фискалния съвет на България беше проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет на България. В първата част срещата бяха обсъдени въпроси във връзка с настоящите дейности и инициативи на фискалните съвети в Европейски съюз, както и публичното въздействие на комуникацията между фискалните съвети и медиите.

Във втората част на срещата бе представен вторият годишен доклад на Европейския фискален борд и резултати от актуализацията на базата данни за фискално управление. Участниците обсъдиха актуални въпроси за работата на фискалните съвети и бъдещи планове за развитието на мрежата.