На 19.02.2020 г. в Министерство на икономиката се проведе среща между Фискалния съвет и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

В нея взеха участие Юнал Тасим, член на Фискалния съвет, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник. От страна на ОИСР представители бяха Емили Синот, главен икономист и Микел Хермансен, икономист.

Срещата се проведе във връзка с подготвяния от ОИСР Икономически преглед на България. 

Дискутираха се ключови макроикономически и фискални въпроси, свързани със средата и потенциалните възможности за икономическо развитие. Сред тях водещи бяха очакванията за реален растеж, нивото на безработица, състоянието на образователната система, демографската ситуация, планирането и изпълнението на капиталовите разходи и др. 

Срещата приключи с положителна оценка и ангажимент от страна на двете организации за последваща съвместна работа.