На 21-ви февруари 2020г. Председателят на Фискалния съвет на България проф. д-р Борис Грозданов и Председателят на Фискалния съвет на Република Сръбска проф. д-р Миленко Крайишник подписаха Меморандум за сътрудничество в гр. Баня Лука.

Приоритетите, които двете страни ще следват, са: повишаване качеството на фискалните анализи чрез насърчаване сътрудничеството и обмена на добри практики по предварително дефинирани правила.

Меморандумът предвижда организиране на работни срещи и съвместно  участие на представители от двете независими фискални институции в дискусионни форуми, конференции и кръгли маси.

На подписването на Меморандума присъстваха още членовете на ФС доц. д-р Григорий Вазов, Дора Андреева и Юнал Тасим.