Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 02.07.2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Водещ акцент в срещата бяха очакваните промени във фискалното управление на ниво Европейски съюз.

В тази връзка Мрежата подготвя официално становище с няколко опорни точки. На първо място, изтъкнати са основните проблеми в настоящата фискална рамка. Подчертава се необходимостта от числови фискални правила, които обаче да бъдат спазвани при по-активно участие на фискалните съвети и по-обширна и достъпна статистическа информация. В допълнение, акцентира се и върху необходимостта от подобряване на методиката за изчисляване на отклонението на реалния БВП от потенциалния.