Фискалният съвет взе участие в среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 21.06.2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

По време на срещата бяха разгледани въпроси от оперативно естество. Представители на Европейския фискален борд предоставиха информация за възможностите за участие на фискалните институции в проекти по програмата DG REFORM, насочени към изграждането на капацитет в организациите. Обсъдиха се положителните аспекти от сътрудничеството на Мрежата с Центъра за изследване на европейски политики (CEPS) и перспективите за неговото продължаване. По време на срещата беше разгледан и разширеният вариант на Европейския фискален мониторинг (дигитално издание на Мрежата), чието регулярно публикуване предстои в началото на м. юли.