Фискалният съвет взе участие в конференция, организирана от ГД ЕКФИН и Европейския икономически и социален комитет

На 22-ри февруари 2022г. в онлайн формат се проведе конференция, организирана от ГД ЕКФИН и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), посветена на преглед на рамката за икономическо управление в ЕС. Участие в нея взе д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

Събитието беше открито от Криста Швенг, президент на ЕИСК, и европейският комисар по икономиката Паоло Джентилони. В двата отделни панела се включиха представители на различни европейски институции и неправителствени организации. 

В първия от тях основната тема беше посветена на социалното сближаване, устойчивостта на дълга и растежа. Като един от панелистите се включи Ева Замразилова - председател на Чешкия национален фискален съвет. Дебатите бяха насочени към въпроси, свързани с баланса между фискалната консолидация и структурните реформи, а също и с оценка дали консолидацията може да се осъществява без риск за растежа.

Вторият панел беше посветен на проектирането на нова рамка за икономическо управление в ЕС, която да подпомогне двойната трансформация - в зелена и дигитална посока.  Активно участие взе и Мрежата на независимите фискални институции в ЕС, в лицето на Ричард ван Цвол, който е нейн председател. Дискусията беше фокусирана най-вече върху ролята на ЕС за националните фискални политики.