Фискалният съвет взе участие в конференция, организирана от Европейския фискален борд

На 25-ти февруари 2022г. в онлайн формат се проведе конференция, организирана от Европейския фискален борд на тема “Публични финанси и климатични промени в ерата след пандемията”. Участие в нея взе д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

Събитието беше открито от Нийлс Тигесен - председател на Европейския фискален борд. В двата отделни панела се включиха участници на различни организации и институции, като Европейската комисия, Мрежата на независимите фискални институции в ЕС, ОИСР, а също и представители на академичните среди - Оксфордския университет, Лондонското бизнес училище, Кипърския университет и др.

В първият панел бяха поставени три основни акцента за дискусия - ролята на фискалната политика и публичните инвестиции за икономическия растеж след значително свиване,  въздействието на климатичния преход върху фискалните политики и участието на независимите фискални институции в оценката на зелените бюджети. Вторият панел беше посвет на климатичните рискове за устойчивостта на публичния дълг и цената на климатичните политики за фиска. Събитието беше закрито от европейския комисар по икономиката Паоло Джентилони.