Фискалният съвет взе участие в онлайн семинар, организиран от НОИ

Фискалният съвет взе участие в двудневен онлайн семинар на тема "Методологически и практически аспекти на прегледа на разходите в областта на социалното осигуряване", проведен на 22-ри и 24-ти юни 2021г. Семинарът бе организиран от Националния осигурителен институт, който е бенефициент по проект за техническа помощ „Подобряване на капацитета за планиране, наблюдение и оценка на НОИ за идентифициране и анализ на стратегическите рискове, пред които е изправено социалното осигуряване“. 

Представители от страна на Фискалния съвет бяха д-р Дияна Металова и д-р Джеймс Йоловски, главни експертни сътрудници от ФС.

Първият ден бе посветен на международния опит в провеждането на прегледи на разходите. Основните подходи и практики на ЕС бяха представени от Елва Бова, началник в ГД „Икономическа и финансова политика“ на ЕК. Кийрън Джъдж, експерт от Департамента по социална защита в Ирландия, сподели своя опит в извършването на прегледа на социално-осигурителните разходи. 

Вторият ден бе фокусиран върху опита на България в провеждането на прегледи на разходи, а Митчел Уийнър от Световната банка представи изготвения първи вариант на Насоки за осъществяването на преглед на разходите в областта на социалното осигуряване с подбрани примери от опита си в извършването на прегледи на разходи в социалната сфера. Драгомир Драганов, директор на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“ в НОИ, направи презентация за източниците на информация за извършване на пилотен преглед на разходите в областта на социалното осигуряване. Д-р Дияна Металова представи накратко коментарите и препоръките на Фискалния съвет относно проекта на Насоки за преглед на разходите за социално осигуряване в България, изготвен от екипа на Световна банка.